I després de la universitat... ¿Què?

Acabes Periodisme després de les penúries corresponents: treballar i estudiar, potser haver fet algun programa intercanvi amb l’endarreriment a la carrera que això causa (per la sempre grata hospitalitat de l’Autònoma i la seva política tan generosa de convalidació de crèdits, que fa que afegeixis un any al teu expedient per cursar les assignatures obligatòries que et resten), haver fet algunes pràctiques que potser no t’han motivat (els famosos becaris de continguts web, que es dediquen a fer una tasca on predomina el Copy & Paste més pròpia d’un auxiliar administratiu que d’un periodista que ha après a elaborar informació, o els becaris als grans mitjans, que quan comencen a comprendre el funcionament del mitjà ja se’ls acaba el contracte i amb sort seran contractats l’estiu següent), i després de la universitat... ¿QUÈ?

Read more: I després de la universitat... ¿Què?

Les pràctiques externes

Sovint, el període de pràctiques en algun mitjà de comunicació és una etapa important per l'estudiant de periodisme. En el tram final de la carrera, és el moment, no tan sols d'aprendre dels professionals, sinó també d'introduir-nos en els mitjans on esperem treballar algun dia. Alguns dels estudiants en pràctiques, pocs, uns quants escollits, es quedaran a l'empresa. Per això l'elecció del lloc de pràctiques (si l'expedient acadèmic ho permet) és molt important.
Read more: Les pràctiques externes

El acceso al periodismo

Hay varias vías de entrada a los estudios de comunicación de la UAB. Desde Bachillerato, desde la prueba de acceso a los mayores de 25 años y desde los Ciclos Formativos de Grado Superior. De estos últimos hablaré en el articulo que sigue.

Diferentes formas de acceso:

  1.  - Desde el Bachillerato: con nota de corte de los dos años de los estudios (60%) junto con las PAAU (40%)

     

  2.  - Desde los CFGS (Imagen, diseño y artes plásticas) 

     

  3.  - Desde la prueba de acceso a mayores de 25 años.

     

Read more: El acceso al periodismo
Top