Gabinets de comunicació, una sortida amb futur

Print

Empreses, institucions, l'Administració, ONG's... Totes elles necessiten de gabinets de comunicació que en gestionin la imatge i les seves informacions. Conscients que només el que apareix als mitjans de comunicació té incìdència social, fins i tot els moviments socials han pujat al carro dels gabinets.

Els gabinets de premsa van sorgir va uns vint anys i s'han anat consolidant en l'actual societat de la informació. Aquest sector, encara en creixement, és una sortida professional cada vegada més freqüent per als periodistes.

Les tècniques que utilitzen els gabinets de comunicació estan a cavall del periodisme i les relacions públiques. Els professionals que hi treballen estudien quines informacions de l'empresa, institució o entitat poden ser d'interès públic i ofereixen aquests fets noticiables als mitjans. Això comporta també una important tasca de documentació, ja que sovint adjunten dossiers informatius que ajuden els periodistes a interpretar les dades.